ליגה למפעלי ים ותעופה, הליגה היהודית של אמריקה לתעופה, התכתבות ופרסומים

01.01.1941 - 31.12.1941

סימול התיק : ח 2 - 2/ 6

שייך לארכיון: ליגה למפעלי ים ותעופה
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות הליגה היהודית של אמריקה לתעופה בענין בית הספר לטיס של
בית"ר; פניות לרכישת מניות החברה לתעופה בע"מ; נייר מכתבים של
הליגה למפעלי ים ותעופה.
בתיק גם: גזרי עיתונים על פעילות בית הספר לטיס של בית"ר.