ליגה למפעלי ים ותעופה, חברה לתעופה בע"מ, התכתבות, פרוטוקול וקבלות

01.01.1939 - 31.12.1940

סימול התיק : ח 2 - 2/ 5

שייך לארכיון: ליגה למפעלי ים ותעופה
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות של החברה לתעופה בע"מ -. -Air Navigation Co, Ltd בענין
רישום החברה, עניינים כספיים. פרוטוקול של החברה על הקצאת מניות,
פניה לציבור לרכישת מניות החברה וקבלות לרוכשי המניות.

מילות מפתח