ליגה למפעלי ים ותעופה, פתיחת בית הספר הראשון לתעופה בארץ ישראל, הזמנות

21.04.1939 - 21.04.1939

סימול התיק : ח 2 - 2/ 4

שייך לארכיון: ליגה למפעלי ים ותעופה
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הזמנות לטקס הפתיחה של בית הספר הראשון לתעופה בארץ ישראל-
'שרות ארץ ישראל לתעופה' Palestine flying service'
בתיק גם: טופס בקשה לרשום בית ספר לתעופה.

מילות מפתח