ליגה למפעלי ים ותעופה, תלמידי שרה א', התכתבות וקבלות

01.01.1937 - 31.12.1938

סימול התיק : ח 2 - 1/ 4

שייך לארכיון: ליגה למפעלי ים ותעופה
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות בעניין שכר הלימוד של תלמידי שרה א'; קבלות תשלום;
מכתבים בנוגע למצב התלמידים - דיווחים למשפחות.
בתיק גם: מפת נמל תל-אביב וידיעה על שביתת פועלי הנמל.

מילות מפתח