ליגה למפעלי ים ותעופה, פרוטוקולים והתכתבות

01.03.1937 - 11.06.1939

סימול התיק : ח 2 - 1/ 2

שייך לארכיון: ליגה למפעלי ים ותעופה
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פרוטוקולים והתכתבות באשר לכינוסי יסוד הליגה והחלטות ראשוניות
על אופי הפעילות; התכתבות בענין ארגון קבלת פנים לספינה שרה א';
הוצאת עיתון הליגה 'הים והאוויר'; עניינים כספיים.

מילות מפתח