ליגה עברית ימית, תזכירים

01.05.1939 - 28.04.1947

סימול התיק : ח 1 - 37

שייך לארכיון: ליגה עברית ימית
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

תזכיר של בוגרי בית הספר הימי של בית"ר בצ'יוויטבקיה ובוגרי
פלוגות גיוס של בית"ר על יסוד קבוצת ימאים (מאי 1939). מטרות
הקבוצה ותוכנית פעולה.
תזכיר של ירמיהו הלפרן על יצירת תערוכה ארץ ישראלית נודדת ימית
ובית ספר ימי (17/11/1946).
תזכיר נוסף של ירמיהו הלפרן בנושא התערוכה (28/4/1947).

מילות מפתח