ליגה עברית ימית, המחלקה הימית של שלטון בית"ר, התכתבות

01.01.1937 - 31.12.1938

סימול התיק : ח 1 - 31

שייך לארכיון: ליגה עברית ימית
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות המחלקה הימית של שלטון בית"ר עם אישים ומוסדות בנושא
האוניה שרה א' וביקורה בארץ ישראל. תוכניות הביקור, לוח זמנים של
האוניה, בקשות לתרומות ותמיכה כספית, ברכה מהרבנות הראשית במחוז
יפו ותל-אביב בצאת האוניה שרה א' מחופי הארץ.

מילות מפתח