ליגה עברית ימית, ברית ידידי הספנות העברית, התכתבות

01.01.1938 - 31.12.1939

סימול התיק : ח 1 - 30

שייך לארכיון: ליגה עברית ימית
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

כתב מינוי להימלפרב מטעם ברית ידידי הספנות העברית כבא-כוח בסניף
בארץ ישראל. מכתבים המפרטים בעיות בפעילות הברית- תקציב, מצב
רעוע של הסירות, דרישה לפתיחת כיתות לימוד נוספות בבית הספר הימי
בנתניה.

מילות מפתח