ליגה עברית ימית, ביקור שרה א' בארץ ישראל- חגיגות וקבלת פנים, התכתבות, תוכניות ורשימות

01.01.1937 - 31.12.1937

סימול התיק : ח 1 - 26

שייך לארכיון: ליגה עברית ימית
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

חומר שהעביר ד"ר ראובן הכט
למכון ז'בוטינסקי על ביקור שרה א' בארץ ישראל.
כולל: חוזרים מטעם הליגה הימית, הזמנת ראש עיריית תל-אביב, רשימת
האורחים בקבלת הפנים בעיריה, אנשי הצוות בשרה א', כרטיס כבוד
לנשף קבלת הפנים ותצלומים של הספינה, הצעות לתוכנית החגיגה
לספינה שרה א', הזמנת 'שיר ימי', מאמר של ד"ר הכט אודות הקדשת
הנס הימי מ-1/10/1937 בעיתון ) 'Das Juedische Volk' העם היהודי)
בברלין.
בתיק גם: מכתבו של ד"ר הכט למכון ז'בוטינסקי ובו פירוט החומר
שהועבר על ידו למכון (26/3/1961).

מילות מפתח