ליגה עברית ימית, יסוד בית הספר הימי בנתניה, התכתבות

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : ח 1 - 22

שייך לארכיון: ליגה עברית ימית
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

הסכם בין מועצת העיר נתניה, ברית ידידי הספנות העברית וקרן תל-חי
לייסוד בית ספר ימי בנתניה; התכתבות בין אנשי ברית ידידי הספנות
העברית, אנשי בית"ר ואחרים בעניינים הנוגעים להקמת בית הספר.

מילות מפתח