ליגה עברית ימית, 'זבולון'- אגודת יורדי ים, תעודות, קטעי עיתונים ופרסומים

01.01.1937 - 31.12.1939

סימול התיק : ח 1 - 21

שייך לארכיון: ליגה עברית ימית
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

תעודות סיום של הלימודים ב'זבולון'; 'אל הים'- עלון קיר המוקדש
לענייני הים; גזרי עתונות מ'הירדן' ו'הבוקר' על פעילות אגודת
'זבולון' והספנות העברית.