ליגה עברית ימית, פגישת ראש בית"ר, נציגי שלטון בית"ר ומנהל בית הספר הימי, פרוטוקול

09.02.1937 - 09.02.1937

סימול התיק : ח 1 - 20

שייך לארכיון: ליגה עברית ימית
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פרוטוקול באיטלקית מפגישת ראש בית"ר- זאב ז'בוטינסקי, מנהל ביה"ס
הימי בצ'יוויטבקיה- ניקולה פוסקו, נציגי שלטון בית"ר- ירמיהו
הלפרין ויחזקאל דיליון ונציגי בית"ר באיטליה- ד"ר צבי רויפר,
יעקובי וקלינגר.
נושאי הפגישה: פעילות הליגה הימית, הקמת חברה לדייג וימאות,
בעיות הימאות בארץ ישראל, תכנית ההפלגה של שרה א' ב-05/1937,
עתיד האגף הימי של שלטון בית"ר.

מילות מפתח