ליגה עברית ימית, דו"ח המחלקה הימית בשלטון בית"ר לכינוס העולמי השלישי ב-1938

01.01.1934 - 31.12.1937

סימול התיק : ח 1 - 19

שייך לארכיון: ליגה עברית ימית
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

דו"ח של ירמיהו הלפרין על פעילות המחלקה הימית בשלטון בית"ר.
פירוט עבודת המחלקה בנקודות הבאות:
בתי הספר הימיים ופלוגות ההכשרה לספנות ודייג; ידידי הספנות
העברית בצרפת, אנגליה וארץ ישראל; רכישת ספינות לימוד וספינות
דייג; ההפלגות; שיבוץ התלמידים בעבודה לאחר סיום הלימודים; כיוון
ההון היהודי לענף הימי ויצירת חברות אניות יהודיות; משא ומתן של
המחלקה הימית עם ממשלות ומוסדות שונים; הפרעות בפעילות המחלקה
הימית; תיקון טעויות; תודות; תוכניות לעתיד.

מילות מפתח