ליגה עברית ימית, שלטון בית"ר, מחלקת ההכשרה הימית, פקודות

01.01.1935 - 31.12.1939

סימול התיק : ח 1 - 17

שייך לארכיון: ליגה עברית ימית
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

פקודות מחלקת ההכשרה הימית של שלטון בית"ר לחניכי ובוגרי הקורס
הימי של בית"ר בצ'יוויטבקיה.
הפקודות כוללות- תנאי קבלה לקורס הימי, תוכנית העבודה של הפלוגות
הימיות והחובה להתייצב במשרדי נציבות בית"ר בארץ ישראל.

מילות מפתח