ליגה עברית ימית, בית"ר א"י, המפקדה הראשית - מכתב לקונסול צרפת על ביקור הגדוד הימי של בית"ר

26.04.1931 - 26.04.1931

סימול התיק : ח 1 - 3

שייך לארכיון: ליגה עברית ימית
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

מכתב בקשה מהמפקדה הראשית של בית"ר ארץ ישראל לקונסול צרפת ביפו
לאישור לגדוד הימי של בית"ר לערוך ביקור בביירות.

מילות מפתח