המפלגה הליברלית, סניף תל-אביב, התכתבות, דו"חות ופרוטוקולים

01.01.1972 - 31.12.1980

סימול התיק : ה 3 - 22/ 88

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין סניף תל-אביב לבין מרכז המפלגה הליברלית- הסדרים
לקראת בחירות מקומיות, פרוטוקולים וסיכומי החלטות מישיבות הסניף,
דו"חות פעילות, תקציב ועניינים שוטפים.