המפלגה הליברלית, סניף רמלה, התכתבות ופרוטוקולים

01.01.1974 - 31.12.1988

סימול התיק : ה 3 - 22/ 84

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין סניף רמלה לבין מח' הארגון במפלגה הליברלית-
הסדרים לקראת בחירות מקומיות, פרוטוקולים וסיכומי החלטות מישיבות
הסניף, תקציב ועניינים שוטפים.
בתיק גם: טבלת התפלגות הקולות בבחירות המקומיות של 1978 ו-1983.