המפלגה הליברלית, סניף רחובות, התכתבות ודו"חות

01.01.1974 - 31.12.1983

סימול התיק : ה 3 - 22/ 83

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין סניף רחובות לבין מח' הארגון במפלגה הליברלית-
הסדרים לקראת בחירות מקומיות, דו"חות פעילות, רשימת נציגי המפלגה
הליברלית למועצת רחובות, תקציב ועניינים שוטפים.
בתיק גם: רשימת חברי הנהלת המפלגה הליברלית סניף רחובות ורשימת
חברי מועצת הסניף של המפלגה הליברלית ברחובות בהתאם לסיעות.