המפלגה הליברלית, סניף ראשון לציון, התכתבות ודו"חות

01.01.1974 - 31.12.1989

סימול התיק : ה 3 - 22/ 82

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין סניף ראשון לציון לבין מח' הארגון במפלגה הליברלית-
הסדרים לקראת בחירות מקומיות, דו"חות מישיבות הסניף, רשימת נציגי
המפלגה הליברלית למועצת ראשון לציון ועניינים שוטפים.
בתיק גם: טבלת התפלגות הקולות בבחירות המקומיות של 1978 ו-1983.