המפלגה הליברלית, סניף ראש העין, התכתבות

01.01.1974 - 31.12.1983

סימול התיק : ה 3 - 22/ 81

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין סניף ראש העין לבין אגף הארגון בגח"ל- רשימת חברי
הנהלת הסניף, שיתוף הפעולה עם תנועת החרות, מועמדי המפלגה
הליברלית למועצת ראש העין, תקציב ועניינים שוטפים.