המפלגה הליברלית, סניף קרית שמונה, התכתבות וקטעי עיתונות

01.01.1970 - 31.12.1975

סימול התיק : ה 3 - 22/ 80

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין סניף קרית שמונה לבין אגף הארגון בגח"ל- מצוקת
הדיור בקרית שמונה, פסק קרית שמונה, מיקום ברשימה המוניציפלית
של הליכוד בקרית שמונה, תקציב ועניינים שוטפים.
בתיק גם: קטעי עיתונות בעניין בחירות למועצת קרית שמונה ופרסומי
תעמולה לבחירות המקומיות.