המפלגה הליברלית, סניף קרית עקרון, התכתבות

01.01.1969 - 31.12.1983

סימול התיק : ה 3 - 22/ 79

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין סניף קרית עקרון לבין המחלקה המוניציפלית בגח"ל-
דו"חות פעילות, הקמת מועדון לסניף קרית עקרון, הסכם קואליציוני,
פסק קרית עקרון, מיקום ברשימה המוניציפלית של הליכוד בק.עקרון,
תקציב ועניינים שוטפים.
בתיק גם: קטעי עיתונות בעניין בחירות למועצת קרית עקרון, פרסומי
תעמולה לבחירות המקומיות ותוצאות הבחירות המקומיות ל-1969.