המפלגה הליברלית, סניף קרית ים, התכתבות ופרוטוקולים

01.01.1976 - 31.12.1983

סימול התיק : ה 3 - 22/ 76

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין סניף קדימה לבין המחלקה המוניציפלית בגח"ל בעניין
מועמדים מטעם המפלגה הליברלית למועצת קרית ים, פתיחת מועדון
המפלגה הליברלית, קבלת מעמד עיר, פעילות הסניף, הסדרים לקראת
בחירות מקומיות, תקציב ועניינים שוטפים.
פרוטוקולים מישיבות מועצת סניף קרית ים- לקראת בחירות מקומיות.
בתיק גם: פרסומי תעמולה לקראת בחירות מקומיות.