המפלגה הליברלית, סניף קרית טבעון, התכתבות וקטעי עיתונות

01.01.1969 - 31.12.1977

סימול התיק : ה 3 - 22/ 75

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין סניף קרית טבעון לבין הנהלת המפלגה הליברלית-
פסק קרית טבעון, הסדרים לקראת בחירות מקומיות, ראשות רשימת גח"ל
בקרית טבעון, רשימה לפי הסגם גח"ל, תקציב ועניינים שוטפים.
בתיק גם: קטעי עיתונות, תוצאות הבחירות המוניציפליות ל-1969
ופרסומי תעמולה לבחירות המקומיות בק.טבעון.