המפלגה הליברלית, סניף קרית חרושת, חוזרים

01.01.1973 - 31.12.1973

סימול התיק : ה 3 - 22/ 74

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוזרים- רשימות מועמדים על פי הסכם גח"ל ומיקום ברשימה
המוניציפלית של הליכוד בקרית חרושת.