המפלגה הליברלית, סניף קרית גת, התכתבות, קטעי עיתונים

01.01.1973 - 31.12.1983

סימול התיק : ה 3 - 22/ 73

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין סניף קרית ביאליק לבין המחלקה המוניציפלית בגח"ל-
תאום מועדים לישיבות משותפות, נציגות למועצה הדתית, נציגי המפלגה
הליברלית במועצה המקומית, משא ומתן קואליציוני, מיקום ברשימה
המוניציפלית של הליכוד בקרית גת, תקציב ועניינים שוטפים.
בתיק גם: קטעי עיתונות בעניין קואליציה ליכוד-מפד"ל במועצת קרית
גת וראש עיריית קרית גת.