המפלגה הליברלית, סניף קרית ביאליק, התכתבות, פרוטוקולים

01.01.1973 - 31.12.1985

סימול התיק : ה 3 - 22/ 72

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין מועצת קרית ביאליק לבין המחלקה המוניציפלית בגח"ל-
תאום מועדים לישיבות משותפות, חוגי בית, פתיחת מועדון למפלגה
הליברלית וחידוש פעילות, בחירות למוסדות הסניף, מועמדים למועצת
קרית ביאליק, תקציב ועניינים שוטפים.
פרוטוקולים מישיבות הוועדה המוניציפלית בליכוד- סניף ק.ביאליק
בעניין הסדרים לקראת בחירות מקומיות.