המפלגה הליברלית, סניף קרית אתא, התכתבות

01.01.1973 - 31.12.1983

סימול התיק : ה 3 - 22/ 71

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין מועצת קרית אתא לבין המחלקה המוניציפלית בגח"ל-
תאום מועדים לישיבות משותפות, מועמדים מטעם המפלגה הליברלית
לראשות קרית אתא, נציגות במועצה הדתית, תקציב ועניינים שוטפים.
בתיק גם: טפסי 'הסכמה להיות מועמד' (טופס מס' 5 לפי תקנה 10) של
המועמדים למועצת קרית אתא, וגם: המצע המוניציפלי של קרית אתא.