המפלגה הליברלית, סניף קרית אונו, התכתבות, קטעי עיתונים

01.01.1970 - 31.12.1983

סימול התיק : ה 3 - 22/ 70

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין מועצת קרית אונו לבין המחלקה המוניציפלית בגח"ל-
ברור מוניציפלי, נציגות על פי הסכם גח"ל, מיקום על פי הרשימה
המוניציפלית של הליכוד בקרית אונו, סיוע ל'שיכון אזרחי בע"מ'.
בתיק גם: קטעי עיתונות בעניין בחירות מקומיות בקרית אונו.