המפלגה הליברלית, סניף קדימה, התכתבות, קטעי עיתונים

01.01.1973 - 31.12.1980

סימול התיק : ה 3 - 22/ 69

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין מועצת קדימה לבין המחלקה המוניציפלית בגח"ל בעניין
ראשות רשימת גח"ל בקדימה ורישום על פי מיקום ברשימה המוניציפלית
של הליכוד בקדימה.
התכתבות בין מועצת קדימה לבין הנהלת הסוכנות היהודית בעניין
שיקום שכונות וקליטת עליית יהודי פרס.
בתיק גם: קטעי עיתונות בעניין ראשות מועצת קדימה ופרסומי תעמולה
לבחירות במועצת קדימה.