המפלגה הליברלית, 'ישראל הצעירה' - הנהגה ראשית, פרוטוקולים

01.01.1986 - 31.12.1987

סימול התיק : ה 3 - 20/ 13

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הנהגת 'ישראל הצעירה'- פעילות התנועות בחו"ל,
הכשרת מנהיגים, עליה, פעילות חינוכית, תקציב וסדרי עבודה שוטפת.
בתיק גם: נייר עמדה, מאת מיכה דניאלי, בנושא חשיבות תנועות הנוער
בבניין הארץ.