המפלגה הליברלית, 'ישראל הצעירה', אמריקה הלטינית, התכתבות

01.01.1983 - 31.12.1984

סימול התיק : ה 3 - 20/ 11

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בספרדית בין 'ישראל הצעירה' לבין שליחים באמריקה
הלטינית.