המפלגה הליברלית, 'ישראל הצעירה', צרפת, התכתבות

01.01.1986 - 31.12.1986

סימול התיק : ה 3 - 20/ 10

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין מזכירות 'ישראל הצעירה' בארץ לבין נציגיה בצרפת
בענייני הקהילה היהודית במקום- עליה, פעילות חינוכית, תקציב
ופעילות שוטפת.
(חלק מההתכתבות בצרפתית).