המפלגה הליברלית, 'ישראל הצעירה', ארגנטינה, התכתבות

01.01.1985 - 31.12.1985

סימול התיק : ה 3 - 20/ 7

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין מזכירות 'ישראל הצעירה' בארץ לבין השליחים בארגנטינה
בענייני הקהילה היהודית במקום- עליה, חינוך, תקציב והפעילות
השוטפת. (חלק מההתכתבות בספרדית).
גליונות של עיתון 'ישראל הצעירה' בארגנטינה (ספרדית).