המפלגה הליברלית, 'ישראל הצעירה', אורוגואי, התכתבות

01.01.1984 - 31.12.1986

סימול התיק : ה 3 - 20/ 6

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין מזכירות 'ישראל הצעירה' בארץ לבין השליחים באורוגואי
בענייני הקהילה היהודית במקום- עליה, פעילות חינוכית, תקציב
והפעילות השוטפת.
(חלק מההתכתבות בשפה הספרדית).