המפלגה הליברלית, 'ישראל הצעירה', דרום אפריקה, התכתבות

01.01.1983 - 31.12.1984

סימול התיק : ה 3 - 20/ 5

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין מזכירות 'ישראל הצעירה' בארץ לבין שליחיה בדרום
אפריקה בעניין ייסודה של תנועת נוער ציונית במקום.