המפלגה הליברלית, 'ישראל הצעירה', ברזיל, התכתבות

01.01.1984 - 31.12.1986

סימול התיק : ה 3 - 20/ 4

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין שליחי 'ישראל הצעירה' בברזיל לבין מזכירות 'ישראל
הצעירה' בארץ, בנושא הקהילה היהודית בסן פאולו- עליה, תקציב
ועניינים שוטפים.
(חלק מההתכתבות בשפה הספרדית).