המפלגה הליברלית, ערעורי בחירות מוניציפליות, פרוטוקולים ומכתבים

01.01.1983 - 31.12.1983

סימול התיק : ה 3 - 16/ 3

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות וועדת ערעורים עליונה- החלטות על ערעורי
בחירות מוניציפליות.
מכתבי ערעור על הבחירות המוניציפליות.