המפלגה הליברלית, ישיבות וועדת תקנון, פרוטוקולים

01.01.1970 - 31.12.1985

סימול התיק : ה 3 - 16/ 2

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות וועדת התקנון במפלגה הליברלית- הרכב נשיאות
המפלגה, איגוד העובדים, חברות במפלגה, מועצה ארצית, וועדות קבלה
בסניפים, שיטת בחירות חברי הכנסת, מבנה ארגוני ועניינים שוטפים.