המפלגה הליברלית, תקנונים ושינויי תקנון, חוזרים

01.01.1966 - 31.12.1988

סימול התיק : ה 3 - 16/ 1

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוזרים לחברי המפלגה הליברלית- תיקון לתקנון, שיקום המפלגה,
בחירות למועצה הארצית ועניינים שוטפים.
תקנון המפלגה הליברלית.
שינויים בתקנון המפלגה הליברלית.