המפלגה הליברלית, שאילתות בכנסת

01.01.1975 - 31.12.1975

סימול התיק : ה 3 - 15/ 4

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

שאילתות, בצרוף מענה השר, שהוגשו על ידי חברי המפלגה הליברלית
בכנסת השמינית, בנושאי חינוך ותרבות, שיכון, חקלאות, משפטים,
ביטחון, אוצר, תחבורה, משטרה, בריאות ומסחר ותעשייה.