המפלגה הליברלית, שאילתות בכנסת

01.01.1974 - 31.12.1974

סימול התיק : ה 3 - 15/ 3

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

שאילתות, בצרוף מענה השר, שהוגשו על ידי חברי המפלגה הליברלית
בכנסת השמינית בנושאי חינוך ותרבות, שיכון, חקלאות, משפטים,
משפטים, ביטחון, בריאות, אוצר, מסחר ותעשייה, תחבורה ומשטרה.