המפלגה הליברלית, מחלקה חקלאית, חוזרים, דו"חות ומכתבים

01.01.1974 - 31.12.1982

סימול התיק : ה 3 - 14/ 2

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתבים וחוזרים של המחלקה החקלאית במפלגה הליברלית- דו"חות
פעילות, חוק רשות להתנחלות, רישום הנחלאות, התארגנות לבחירות
לכנסת האחת עשרה, פעולות הסברה ועניינים שוטפים.
בתיק גם: הסכם בין המפלגה הליברלית לבין התאחדות האיכרים בעניין
התיישבות והתנחלות.