המפלגה הליברלית, גרעיני התיישבות, מכתבים

01.01.1971 - 31.12.1976

סימול התיק : ה 3 - 14/ 1

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתבים בנושא התיישבות גרעינית ברמת הגולן (רמת-שלום).
בתיק גם: מכתבו של שמחה ארליך אל חבר הישוב קרני שומרון, לגבי
הקמת סיעה דתית במפלגה הליברלית.