המפלגה הליברלית, חקיקה מוניציפלית, פרוטוקולים ומכתבים

01.01.1978 - 31.12.1978

סימול התיק : ה 3 - 13/ 13

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות וועדת התחיקה של הליכוד- חוק סמכויות ראשי
ערים, תקציב, חוקים פרוצדורליים ועניינים שוטפים.
מכתבים שהוחלפו בין חברי וועדת התחיקה לבין חברי המפלגה בנושא
סמכויות ראשי הערים מול סמכות המועצה המקומית.
בתיק גם: טבלה המפרטת את עיקרי חלוקת סמכויות בין המועצה וראש
הרשות המקומית.