המפלגה הליברלית, סמינרים מוניציפליים, תוכניות, מכתבים וחוזרים

01.01.1978 - 31.12.1979

סימול התיק : ה 3 - 13/ 12

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתבים וחוזרים בנושא סמינרים מוניציפליים- תוכניות לסמינרים
אודות חשיבות השלטון המוניציפלי.
תקציר באנגלית של הרצאה בסמינר לרפורמה מוניציפלית- השלטון
המקומי בשבדיה כמודל לחיקוי- מבנה ארגוני, חלוקת נכסי דלא ניידי,
מיסוי ותחבורה ציבורית, תאום עם השלטון המרכזי.