המפלגה הליברלית, וועדת הכספים של הסוכנות היהודית, פרוטוקולים

01.01.1961 - 31.12.1961

סימול התיק : ה 3 - 13/ 9

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הוועדה המתמדת לענייני תקציב וכספים שעל יד
הוועד הפועל הציוני- תקציב ההתיישבות, ישובים בתחום טיפולה של
מח' ההתיישבות, סקירת פעילות ותוכניות עתידיות של הסוכנות
היהודית.