המפלגה הליברלית, מועצות דתיות, פרוטוקולים, מכתבים וחוזרים

01.01.1975 - 31.12.1982

סימול התיק : ה 3 - 13/ 8

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות נציגי המועצות הדתיות- נציגי המפלגה הליברלית
במועצות הדתיות, עניינים מוניציפליים ועניינים שוטפים.
מכתבים וחוזרים של הוועדה המוניצפלית הארצית במפלגה הליברלית-
נציגות במועצות הדתיות ועניינים שוטפים.