המפלגה הליברלית, קונגרס יהודי עולמי, התכתבות

01.01.1981 - 31.12.1982

סימול התיק : ה 3 - 13/ 7

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין הליכוד להנהלת הקונגרס היהודי העולמי בישראל-
השתתפות נציגי הליכוד, מועדי ישיבות.
בתיק גם: תוכניה לקראת כנס הקונגרס הציוני העולמי.