המפלגה הליברלית, התאחדות עולי צפון אמריקה, התכתבות

01.01.1977 - 31.12.1982

סימול התיק : ה 3 - 13/ 6

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין התאחדות עולי אמריקה וקנדה לבין המפלגה הליברלית-
פעילות משותפת בנושא עלייה וקונגרסים ציוניים.
בתיק גם: חוברת הארגון הציוני באמריקה לרגל שנתו ה-78.